Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes

Els programes objecte de subvenció podran consistir: 1. Programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d’activitats que estiguen incloses en les àrees següents: a) Activitats dirigides a l’execució de les mesures, avaluació o millora del Pla d’igualtat municipal. b) Activitats dirigides a fomentar la igualtat entre dones i homes. c) Activitats dirigides a millorar la visibilització i participació de les dones. 2. Programes formatius o de millora per a la inserció laboral de les dones, prioritàriament dones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió, així com aquells programes encaminats a posar fi a la precarietat laboral en l’ocupació.

 Periode: 11-11-2019 al 22-11-2019

LABORA subvenciona actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. Entre les mesures que recull aquest acord figura la posada en marxa d'un pla extraordinari d'ocupació dirigida a persones desocupades, per a realitzar obres o serveis d'interés general o social en els municipis afectats, que han sigut classificats en funció del nombre d'incidents registrats i del seu impacte per població.

 Periode: 18-10-2019 al 28-10-2019


Les ajudes es destinaran a dues modalitats d'alta a la Seguretat Social que es produesquen des del 16 de novembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019, i són: A- empreses que contracten persones aturades empadronades a Picanya, B- persones que estant aturades, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Valencià d’Ocupació i Formació, inicien una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) -com a treballador o treballadora autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fórmula mercantil legalment admesa en dret

 Periode: 12-10-2019 al 15-11-2019