Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes
Els projectes empresarials que tenen per finalitat a) la renovació de les instal·lacions, maquinària i equips; b) el creixement de la capacitat productiva c) la diversificació de la producció, o d) un canvi essencial del procés productiu general de l’empresa, que supose una major eficiència en la provisió de béns i serveis. Nota: es publica com a data de finalitzxació el 31/12/2019 però realmente es l'IVF qui la publique en la seua pàgina web, en data de hui (26/11/2019) no hi ha constància.

 Periode: 27-11-2019 al 31-12-2019


Les ajudes es destinaran a dues modalitats d'alta a la Seguretat Social que es produesquen des del 16 de novembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019, i són: A- empreses que contracten persones aturades empadronades a Picanya, B- persones que estant aturades, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Valencià d’Ocupació i Formació, inicien una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) -com a treballador o treballadora autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fórmula mercantil legalment admesa en dret

 Periode: 12-10-2019 al 15-11-2019