Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/ProgramesAjudes 2018 per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural (PDR) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb: -Experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics -Valorització de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o altres, la finalitat de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles. -Ramaderia extensiva i iniciatives en aquest sector. -Experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica. -Experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.

 Periode: 22-06-2018 al 20-07-2018