Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes


Ajudes destinades a la formació, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives del cooperativisme, en el marc del I Pla de suport i foment del cooperativisme 2018. Economia social. (Ajudes per a activitats de formació, foment i difusió no vinculades directament al foment de l'ocupació (estudis, guies, manuals, RSE, jornades, accions de comunicació...)

 Periode: 08-10-2018 al 23-10-2018