Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions en el marc del programa d’assessorament a empreses en matèria d’internacionalització «Xec tutories internacionalització» IVACE 2019 - Tercer termini

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Internacionalització

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18778&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/08/pdf/2019_19.pdf

Document Tamany
xec internacionalització de la empresa 2019.pdf 1 MB

Ordre

Ordre: Ajudes de suport a la promoció exterior de la CV (IVACE)

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria d’internacionalització.

L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases per les quals han de regir-se les convocatòries d’ajudes amb l’objecte d’afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana, així com contribuir a la realització d’accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la presència d’aquestes en els principals mercats internacionals. Les ajudes que així es determinen en les corresponents convocatòries podran tindre caràcter plurianual, quan el caràcter de l’acció ho determine i així ho requerisca el termini d’execució de les actuacions objecte d’aquestes. En aquest cas les anualitats corresponents a exercicis futurs quedaran subordinades a l’existència de crèdit en els Pressupostos de la Generalitat.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6426.pdf

Document Tamany
2016_6426.pdf 486 KB