Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes Programa MOVES-VEHÍCLES Comunitat Valenciana

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Medi ambient , Mobilitat sostenible

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20272&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/07/pdf/2019_4590.pdf

Document Tamany
Resolucion Conv 2019 program Moves- vehiculos.pdf 1 MB

Ordre

Ordre: Ajudes Programa MOVES-VEHÍCLES Comunitat Valenciana

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/07/pdf/2019_4590.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES).

establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a actuacions de suport a la mobilitat basada en criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i impuls de l'ús d'energies alternatives, inclosa la disposició de les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics adequades en tot el territori nacional

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf

Document Tamany
RD programa MOVES.pdf 445 KB