Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Picassent subvencions destinades a promoure el desenvolupament de projectes i activitats de les Associacions de Dones del municipi l'any 2019

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Integració social

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.picassent.es/es/page/ayudas-subvenciones

+ info:  https://bit.ly/2W9JtiN

Ordre

Ordre: Picassent subvencions destinades a promoure el desenvolupament de projectes i activitats de les Associacions de Dones del municipi l'any 2019

+ info:  https://bit.ly/2W9JtiN

Base reguladora

Base reguladora: Picassent: Ordenança reguladora de les bases específiques per a ajudes a projectes i activitats de les associacions de dones de Picassent

Ordenança reguladora de les bases especifiques per a concedir subvencions destinades a promoure el desenvolupament de projectes i activitats de les Associacions de dones del municipi de Picassent publicades en el BOP núm. 74 de data 20 d'abril de 2016 i la seua rectificació en núm. 90 de 12 de maig de 2016

+ info:  https://bit.ly/2W9JtiN