Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes a associaciones de defensa medioambiental amb actividad en la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'uso de l'aïgua.

Periode  al

Temàtica: Medi ambient

Tipus de beneficiari: Associacions

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/30/pdf/2019_5488.pdf

Ordre

Ordre: Ajudes a associaciones de defensa medioambiental amb actividad en la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'uso de l'aïgua.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/30/pdf/2019_5488.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les ajudes a associacions de defensa mediambiental amb activitat en la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua.

ORDRE 3/2017, de 20 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a associacions de defensa mediambiental amb activitat en la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/08/pdf/2017_982.pdf