Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer 2019

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Associacionisme

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.mapama.gob.es/portal/site/se

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-B-2019-25922.pdf

Document Tamany
ORDEN CONVOCATORIA ASOCIACIONISMO 2019 FIRMADA POR DG OP 24 MAYO 2019.pdf 536 KB

Ordre

Ordre: Subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-B-2019-25922.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Reial Decret 956/2017, de 3 de noviembre, per el qual s'estableix el marc regulador de ajudes a les organizacions profesionals del sector de la pesca y de la acuicultura

Millorar la competitivitat del sector de la pesca y de la acuicultura,conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos, la sostenibilitat i qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral Així mateix, estableix les bases reguladores de les subvencions que deu gestionar l'Administració General del Estat , en quant a les linies de ajudes dedicades a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPYC), a la utilització del mecanisme d'emmagatzemament i a la creació o reestructuració (OPP).

+ info:  https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12663-consolidado.pdf

Document Tamany
RD 9562017.pdf 604 KB