Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Cambra València: Convocatoria Pública Programa comercio minorista - Diagnósticos de innovació comercial

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/19/pdf/2019_6206.pdf

Ordre

Ordre: Cambra València: Convocatòria Pública Programa comerç detallista

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/19/pdf/2019_6206.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Cambra Comerç de València Convocatòria Pública Programa de comerç detallista, cofinançat FEDER

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València informa de la Convocatòria Pública de selecció de comerços per al desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial en el marc del Programa de comerç detallista, finançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Secretària d’Estat de Comerç.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/19/pdf/2019_6206.pdf