Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes 2019 a la millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, finançades per FEADER, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014/2020.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=547

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/05/pdf/2019_6779.pdf

Document Tamany
ajudes-2019_6779.pdf 494 KB

Ordre

Ordre: Ajudes, finançades amb càrrec al Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles.

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes, finançades amb càrrec al Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2019/6779&L=0

Document Tamany
ajudes-2019_6779.pdf 494 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020

ORDRE 9/2019, de 13 de maig, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/24/pdf/2019_5189.pdf

Document Tamany
bases productos agrícolas.pdf 2 MB