Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes a la realització d’inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i consolidació de pimes industrials vinculades als sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs ANUL·LADES DOGV 7/4/2020 REANUDACIÓ TRAMITACIÓ CONVOCATÒRIA 11/08/2020

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://www.indi.gva.es/es/web/industria-e-i-d-i/incentivos-y-ayudas

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/03/pdf/2019_12562.pdf

Document Tamany
ANULACIONDOGV 742020.pdf 262 KB
RESOLUCIÓN 11 agosto_ Revocación resolucion 31_03_2020 y reanudación de tramitación de convocatoria. 268 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana

Ajudes per a la realització d’inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i consolidació de pimes industrials vinculades als sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/03/pdf/2019_12562.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’industrialització.

En el marc de la política industrial del Consell, les subvencions regulades en aquesta ordre de bases tenen com a finalitat l’impuls d’actuacions d’industrialització i la millora de la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat valenciana, i es gestionaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8556.pdf