Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes en matèria d'economia social, per a l'exercici 2020 concretament les destinades a les obres a què es refereix l'article 16.4g de les bases reguladores i/o a les instal·lacions tècniques en immobles

Periode  al

Temàtica: Economia social (cooperatives, societats laborals...)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://intranet.divaladl.es/intranet.php?Id=730&p=0&acc=editar&Ed=240

Ordre

Ordre: Ajudes a les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, (Sol article 16.4g ), regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Ajudes en matèria d'economia social, per a l'exercici 2020 (Sol article 16.4g), que es regularan pel que s'estableix en l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/09/pdf/2020_22.pdf

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció

Fomentar la constitució de cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció; Fomentar la incorporació de persones desocupades com a sòcies indefinides, treballadores o de treball en cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució; Donar suport a l'adquisició de la condició de sòcies per les persones treballadores amb contracte de treball temporal amb la mateixa cooperativa o societats laborals en què s'integren com a sòcies indefinides treballadores o de treball.; Donar suport al desenvolupament de processos d'inversió productiva i de modernització de cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/05/pdf/2019_11618.pdf