Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. IVACE 2020.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Entitats locals

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7856:mejora-modernizacion-y-dotacion-de-infraestructuras-y-servicios-en-poligonos-areas-industriales-y-enclaves-tecnologicos-de-la-cv-ano-2020&catid=411:modernizacion-poligonos&lang=es&

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/20/pdf/2020_274.pdf

Document Tamany
IVACE_DOTACIÓN EN POLIGONOS Y ÁREAS INDUSTRIALES_2020_274.pdf 782 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics IVACE 2020

Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics IVACE 2020

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/20/pdf/2020_274.pdf

Document Tamany
IVACE_DOTACIÓN EN POLIGONOS Y ÁREAS INDUSTRIALES_2020_274.pdf 782 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’industrialització.

En el marc de la política industrial del Consell, les subvencions regulades en aquesta ordre de bases tenen com a finalitat l’impuls d’actuacions d’industrialització i la millora de la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat valenciana, i es gestionaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8556.pdf