Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

La concessió per l'IVACE de subvencions a empreses per a projectes d'I+D i innovació, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020, enquadrats en els següents programes: – Ajudes per a projectes d'I+D de Pime (PIDI-CV) – Ajudes per a projectes d'I+D en Cooperació (*PIDCOP-CV)

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.ivace.es

+ info:  https://intranet.divaladl.es/intranet.php?Id=730&p=0&acc=editar&Ed=248

Ordre

Ordre: Subvencions a empreses per a projectes d’R+D i d’innovació per a l’exercici 2020. (Excepte el programa d'Innovació de Pime (INNOVA-CV).)

convocar la concessió per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de subvencions a empreses per a projectes d’R+D+I, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/21/pdf/2020_467.pdf

Document Tamany
resolución 10 enero_I+D+ innovación 2020 FEDER.pdf 2 MB
Resolución 18 mayo_ampliación presupuesto IVACE_I+D+I cooperacion empresas.pdf 187 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’estalvi i eficiència energètica

El principal objectiu que regeix la política energètica de la Generalitat és impulsar la transició cap a un nou model energètic que estiga basat en l’eficiència energètica, en l’aprofitament de les energies renovables, en les instal·lacions d’autoconsum energètic i en una política de transport i mobilitat sostenible que minimitze l’impacte sobre el medi ambient.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/09/pdf/2017_3881.pdf