Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ampliació del termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2020, dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural fins al 15 de maig.

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=600

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3968.pdf

Document Tamany
ORDEN APA_269_2020 AMPLIACIÓN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUD ÚNICA.pdf 223 KB

Ordre

Ordre: Ampliació del termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2020 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda

Ampliació el termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2020,sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3968.pdf

Document Tamany
ORDEN APA_269_2020 AMPLIACIÓN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUD ÚNICA.pdf 223 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores aplicables al conjunt de pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuda

Ajudes contingudes en la Sol·licitud Única, que formen part del sistema integrat de gestió i control o bé estan relacionats amb el desenvolupament rural: a) Un pagament bàsic als agricultors dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural. b) Un pagament per als agricultors que apliquen pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient. c) Un pagament complementari per als joves agricultors que comencen la seua activitat agrícola segons el que s'estableix en l'article 25 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d) Un règim d'ajuda associada voluntària relatiu als següents cultius: 1r. Arròs. 2n. Cultius proteics. 3r. Fruits de corfa i les garrofes. 4t. Llegums de qualitat. 5é. Remolatxa sucrera. 6é. Tomaca per a indústria. 7é. Pagament específic al cultiu del cotó. e) Un règim d'ajuda associada voluntària relatiu als següents sectors ramaders conforme al que s'estableix en els articles 58 i següents del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2015/03/04/pdf/2015_1960.pdf