Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes 2020 en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal Covid 19, així com per entitats que gestionen àrees industrials C.V.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.indi.gva.es/va/web/industria-e-i-d-i/incentius-i-ajudes

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3276.pdf

Document Tamany
Resolución 4 mayo_competitividad industrial.pdf 1 MB
Extracto resolución 4 mayo_ competitividad industrial.pdf 262 KB
CORRECCIÓN_resolución 4 mayo 2020_ayudas asociaciones empresariales.pdf 186 KB

Ordre

Ordre: Ajudes 2020 en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal Covid 19, així com per entitats que gestionen àrees industrials C.V.

Ajudes 2020 en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal Covid 19, així com per entitats que gestionen àrees industrials C.V.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3276.pdf

Document Tamany
Resolución 4 mayo_competitividad industrial.pdf 1 MB
Extracto resolución 4 mayo_ competitividad industrial.pdf 262 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’industrialització.

En el marc de la política industrial del Consell, les subvencions regulades en aquesta ordre de bases tenen com a finalitat l’impuls d’actuacions d’industrialització i la millora de la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat valenciana, i es gestionaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8556.pdf