Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

L'ELIANA_Subvencions 2020 per a la promoció del comerç per COVID-19

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.leliana.es/PortalCiudadano/regtel.do#no-back-button

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/504624

Document Tamany
ELIANA_BOP_Extracto resolución ayudas comercio.pdf 341 KB
ELIANA_Resolución 30 abril_ayudas comercio.pdf 728 KB

Ordre

Ordre: L'ELIANA_Subvencions 2020 per a la promoció del comerç per crisi COVID-19

L'ELIANA_Subvencions 2020 en régim de concurrència per a la promoció del comerç 2020 per COVID-19

+ info:  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000420000065f434f9c5d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Document Tamany
ELIANA_BOP_Extracto resolución ayudas comercio.pdf 341 KB
ELIANA_Resolución 30 abril_ayudas comercio.pdf 728 KB

Base reguladora

Base reguladora: L'ELIANA_Bases Reguladores i convocatòria de les subvencions per a promoció del comerç

Bases Reguladores i convocatòria de les subvencions en règim de concurrència per a la promoció del comerç a l'Eliana

+ info:  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000420000065f434f9c5d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Document Tamany
ELIANA_Resolución 30 abril_ayudas comercio.pdf 728 KB
ELIANA_BOP_Extracto resolución ayudas comercio.pdf 341 KB