Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes 2020 a persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges, alfòndecs o al detall de productes agroalimentaris per a pal·liar les dificultats per Covid19

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Comerç, consum i artesania, Alimentació

Tipus de beneficiari: Persones físiques

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20920&version=amp

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3399.pdf

Document Tamany
DECRETO 59_2020 _Bases reguladoras y concesión subvenciones sector primario COVID-19.pdf 2 MB
PR20920_es_amp.pdf 32 KB

Ordre

Ordre: Ajudes 2020 a persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges o alfòndecs o al detall de productes agroalimentaris afectats per la COVID-19

Ajudes 2020 a persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges o alfòndecs (alhóndigas) o al detall de productes agroalimentaris afectats per la COVID-19

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3399.pdf

Document Tamany
DECRETO 59_2020 _Bases reguladoras y concesión subvenciones sector primario COVID-19.pdf 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d’autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19

Aprovar les mesures de suport econòmic i les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions,de caràcter excepcional i singularitzat a: entitats gestores de llotges pesqueres, explotacions ramaderes, entitats locals de les zones rurals de la C.V, productors agraris que realitzen venda directa al detall i productores primàries que realitzen venda directa al detall de productes agroalimentaris que s’han vist afectades per la suspensió d’activitat econòmica decretada pel Govern d’Espanya per a fer front a l’impacte de la Covid-19

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3399.pdf

Document Tamany
DECRETO 59_2020 _Bases reguladoras y concesión subvenciones sector primario COVID-19.pdf 2 MB
Corrección errores Decreto 59_2020.pdf 265 KB