Notícies:Ajuntament de Alfara de la Baronia

Segona etapa de les subvencions 2019 per al desenvolupament del programa mixt d’Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables

17 jul 2019
Les entitats locals poden demanar nous programes mixtos d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem per a millorar la qualificació i inserció professional de persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables

El DOGV del dia 17/7 publica les subvencions destinades al desenvolupament de programes d’ocupació-formació, a fi de cobrir les deficiències estructurals detectades en matèria de qualificació-inserció en la planificació estratègica de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, així com la millora de la qualificació i la inserció professional dels col·lectius establits en l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació, especialment per a aquells que tenen major dificultat en l’accés o permanència en l’ocupació.
En la segona etapa es desenvoluparan especialitats completes, dirigides a
l’obtenció dels certificats de professionalitat

Els projectes ET FORMEM tindran una durada de 12 mesos, equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, i la durada dels contractes de treball subscrits amb l’alumnat/treballador/treballadora, no podrà excedir a la data de finalització d’aquesta etapa de formació en alternança amb el treball i la pràctica professional, dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional; a aquests efectes es dedicarà a formació per a l’ocupació un mínim del 25 % de la durada d’aquesta etapa.

Podeu consultar tota la informació sobre aquestes ajudes a la base de dades d'ajudes en matèria de desenvolupament local mantinguda per Divalterra a https://divaladl.es/va/ayudas/index