Notícies:Ajuntament de Alfara de la Baronia

Subvencions per a la realització d'activitats de promoció turística en ajuntaments i entitats locals menors de la província de València, de menys de 30.000 habitants, durant l'ejercici 2019

10 jul 2019
L'objecte: l'organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniment de caràcter turístic, difusió de festes d'interés turístic i elaboració de projectes de creació de productes turístics.

L'import de les subvencions: ascendeix a 663.500 euros, 

Termini de presentació: serà de 15 dies naturals a contar des del dia següent al de la publicació del present extracte en el BOP (11/07/19 al 25/07/19).
 
El text complet de la convocatòria i els seus annexes estan també disponibles a la pàgina web del Patronat Provincial de Turisme de València: http://www.valenciaturisme.org/patronat/ajudes-subvencions-2019/ i a https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3246807&miIdioma=V